Referenser

Aros Circles konsulter har utfört uppdrag inom en rad olika områden och projekt. Här följer ett axplock bland dessa.

Inbyggda system och grafiska gränssnitt
 • Utveckling och test av inbyggda system för industrirobotar
 • Utveckling och test av drivrutiner och kommunikationsprotokoll
 • Teknisk projektledning vid framtagning och validering av IP-switchar med tillhörande protokoll
 • Integration och anpassning av realtidsoperativsystem (VxWorks och Integrity) på ny datorhårdvara
 • Framtagning och test av grafiska gränssnitt för styrning av tåg, robotar och lyftkranar
 • Underhåll och support av robotsystem och industriella operatörsstationer
 • Utveckling av inbyggda system för elkraftkomponenter, elektronikkonstruktion, CAD, komponentdokumentation
 • Utveckling och automatisering av lyftkranar i containerterminaler
 • Anpassning och höjning av säkerhet av industiella styrsystem för offshore (SIL 3)
 • Konfigurationshantering, CM, i stora tågprojekt
 • Ansvar för integration och systemtest i stora tågprojekt
Kärnkraft och energi
 • Projektledning inom el- och kontrollutrustning vid uppgradering av styrsystem
 • Anpassning av system för att förbättra brandskyddet
 • Ledning av brandåtgärdsprojekten på kärnkraftverk
 • Utveckling av applikationer för drift av kärnkraftverk
 • Programmering av ABB Master-utrustning i kärnkraftverk
 • Logik- och processmodellering av kärnkraftsimulatorer för utbildning
 • Utveckling och test av driftsövervakningssystem för kraftdistribution (network management med SINDAC och SPIDER)
 • Förstudie av överföring av elkraft från vindkraftverk och solenergianläggningar
 • Framtagning av ersättningskort för äldre styrlogik i kärnkraftverk
Process- och verkstadsindustri
 • Processnära applikationer inom stålindustrin (Millwide Execution Systems).
 • Utredningar, systemutveckling av produktionsstyrsystem för processindustri och verkstadsindustri.
 • Idrifttagning av valsverkssystem i Sverige och internationellt
 • Utredningar, systemutveckling och underhåll
 • Utveckling av moderna användargränssnitt i Windows-miljö
 • Uppgradering och test av Millwide Execution Systems
 • Förbättring av industriautomatisering
Övriga områden
 • Förbättring av butiks- och kassasystem
 • Design, verifiering och kontroll av användbarheten av webb-tjänster
 • Utveckling av säljstödssytem för industrimotorer
 • Underhåll av data för information till tågresenärer
 • Utveckling av webbaserat informationssystem för personlig assistans, med verifiering och användarsupport
© 2017 Aros Circle. All Rights Reserved. Designed By Frontlight