Organisation

kontakta Peter

Aros Circle AB

Pilgatan 21
721 30 Västerås

Tel: 021 - 448 49 50

www.aroscircle.se

VD och konsultchef:
Ulf Enarsson

Försäljningschef:
Peter Östevik

Ekonomi- o personalchef:
Stefan Wässman

Rådgivare:
Curt-Åke Sundholm

Organisation

Aros Circle svarar för administration, marknadsföring och försäljning. Aros Circle tar fram offerter, förhandlar villkor, tecknar ramavtal, sköter fakturering och övrig ekonomi samt arbetar med kvalitets- och miljöfrågor i företaget. Aros Circle bevakar också frågor rörande säkerhet, sekretess, etiska regler och liknande.

Aros Circle AB är konsultägt. För närvarande är det ett 10-tal konsulter som är delägare och 3 som är heltidsanställda. 
Några av delägarna:

 • Curt-Åke Sundholm, Kåsta Datakonsult, grundare
 • Ulf Enarsson, Centum Industriteknik AB,  VD
 • Anders Söderbärg, Sodtech AB
 • Johan Duprez, Ambarri Utveckling AB
 • Stefan Wässman, Distanskonsult, ordförande, ekonomi o personal
 • Daniel Zetterman, Synio AB
 • Johan Zetterlund, Fors Brunns Konsult AB
 • Robert Kristensson, Coreuse Technologies
 • Sven-Erik Karlsson, Processelektronik AB

Genom samarbetet med Norrtelje Elektronikpartner AB (NEP) under det gemensamma bolaget Technolgy Agency Group (TAG), har vi tillgång till ytterligare konsulter. Dessutom finns samarbetsavtal med ett antal små och medelstora konsultbolag för att kunna erbjuda kunderna ett bredare tjänsteutbud. Totalt finns ca 100 konsulter i detta nätverk av företag.
Några av dessa samarbetspartner är

 • Koteko AB, uppköpt av Prevas AB
 • Fagrell Consulting AB
 • Fagrell Produktutveckling AB

 

 

Aros Circle AB

Pilgatan 21
721 30 Västerås

Tel: 021 - 448 49 50

www.aroscircle.se

VD och konsultchef:
Ulf Enarsson

Försäljningschef:
Peter Östevik

Ekonomi- o personalchef:
Stefan Wässman

Rådgivare:
Curt-Åke Sundholm

© 2017 Aros Circle. All Rights Reserved. Designed By Frontlight