Ytterligare ett uppdrag på Westermo

Aros Circle har fått ett nytt uppdrag inom elektronik och test på Westermo i Västerås.

Aros Circle AB är kvalificerade enligt Sellihca 2015-2016

Aros Circle har åter prekvalificerat sig enligt Sellihca som leverantör av teknsika konsulttjänster till den nordiska kraftbranschen. Vår inriktning är automation, El&I/C, processnära IT och projektledning.

Kurs Policy och Q/A arbete

Torsdagen den 12 mars deltog Aros Circles anställda och delägare i en halvdagskonferens på Koppar. Vi gick igenom företagets alla policys: från etiska regler till den nya policyn i Hälsa och säkerhet.
Därefter presenterade Björn Rosenqvist hur kvalitetsarbetet går till gällande system och programvara. Vi fick lära oss vikten av att följa gällande kvalitetsstandards under hela projektet. Intressanta exempel togs upp och diskuterades. Och vi fick en god känsla av vad som krävs för ett myndighetsgodkännande.

Nytt uppdrag på Westermo

Aros Circle AB har fått ett nytt konsultuppdrag på Westermo som innebär arbete på Westermos Linuxplattform, WeOS.

Nya uppdrag på ABB Robotics

Aros Circle har fått några uppdrag på eftermarknad och support gällande system med programvara och maskinvara.

AC_Full_Ring

© 2017 Aros Circle. All Rights Reserved. Designed By Frontlight