Konsulter

/lars-fagrell.jpg
Lars
Fagrell
Lars är civilingenjör med 30-års erfarenhet som kommersiell och teknisk projektledare.
Projekten har ofta gällt stora investeringar inom process-, kärnkrafts- och läkemedelsindustri. Internationell erfarenhet av alla steg i leverans av kundspecificerade system för industriell processautomation, drivsystem och elutrustning, inkluderande säljstöd, offert, upprätta och förhandla leveranskontrakt, inköp av utrustning och tjänster samt genomförande. Kunnade inom området demonstrerat genom att framgångsrikt genomfört referensleveranser av komplexa verksamhetskritiska projekt involverande ny teknik på nya marknader (komplett automation till papper & massa fabriker). På uppdrag av slutanvändare ansvara för projektledning, leda framtagning av tekniska specifikationer, planera och genomföra validering/kvalificering, igångkörning och utbildning.
Projekten har ofta gällt stora investeringar inom process-, kärnkrafts- och läkemedelsindustri. Internationell erfarenhet av alla steg i leverans av kundspecificerade system för industriell processautomation, drivsystem och elutrustning, inkluderande säljstöd, offert, upprätta och förhandla leveranskontrakt, inköp av utrustning och tjänster samt genomförande. Kunnade inom området demonstrerat genom att framgångsrikt genomfört referensleveranser av komplexa verksamhetskritiska projekt involverande ny teknik på nya marknader (komplett automation till papper & massa fabriker). På uppdrag av slutanvändare ansvara för projektledning, leda framtagning av tekniska specifikationer, planera och genomföra validering/kvalificering, igångkörning och utbildning.
© 2017 Aros Circle. All Rights Reserved. Designed By Frontlight