Konsulter

/Bjorn_R3.jpg
Björn
Rosenqvist
Björn är civilingenjör inom teknisk fysik och elektroteknik.
Björn har lång erfarenhet av systemutveckling i olika branscher och har under senare tid huvudsakligen arbetat med kvalitets- och processutveckling. Arbetet har varit inriktat på att nå överensstämmelse med internationella lagar eller normer, speciellt för programutveckling i säkerhetsrelaterade tillämpningar. Björn har också arbetat med utredningar samt har en bred erfarenhet av offert och försäljningsarbete.
© 2017 Aros Circle. All Rights Reserved. Designed By Frontlight