Konsulter

/stefan_w_tmb.jpg
Stefan
Wässman
Stefan har bl a kandidatexamen i data.
Stefan är ekonomi- och personalchef vid Aros Circle.
Stefan är vice VD för Aros Circle.
Stefan har stor erfarenhet av Windowssystem (Delphi, C++), beräkningsfunktioner och design.
Förutom datautbildning har Stefan Wässman även studerat fysik, telesystem, ekonomi, handelsrätt, matematisk statistik etc. Stefan har lång erfarenhet av systemutveckling och arbete i projektform. Han är van vid att jobba självständigt mot uppställda mål, men arbetar även i grupp. Anpassning/konvertering av befintlig funktionalitet och utökning av densamma samt kodgranskning och stöd till andra programmerare tilltalar Stefan. Han har huvudsakligen utvecklat/vidareutvecklat administrativa system samt system för övervakning och styrning av större lyftkranar.
Automationssystem för lyftkranar vid containerterminaler, administrativa system, klimatsystem.
Utredning, analys, design, konvertering, tillägg av funktionalitet i befintliga system, programmering, test, dokumentation, rådgivning.
ABB Crane Systems, (ABB) OPC, ABB Spider, Sandvik CoroGuide, Qair.
Operativsystem
Främst MS Windows, men även lite VxWorks.

Databas
Access, dBase, Paradox, SQL, ODBC, ADO med flera.

Programspråk/Metod/Miljö
Basic, C, C#, C++, Fortran, Pascal med flera. Miljöer: Borland Delphi (flera versioner), MS Visual Studio, MS VBA, Borland C++ Builder med flera, DotNet, UML.
ABB Crane Systems
ABB Network Partner
ABB Process Automation
SE Banken
Sandvik Coromant
1994
1994
© 2017 Aros Circle. All Rights Reserved. Designed By Frontlight