Konsulter

/curt-ake.jpg
Curt-Åke
Sundholm
Curt-Åke är civilingenjör med mycket lång erfarenhet som chef, säljare och projektledare. Curt-Åke är ordförande för Aros Circle.
Curt-Åke Sundholm har lång erfarenhet av så väl olika roller inom företagsledning som projektledning och projektarbete. Curt-Åke har lång erfarenhet från industri och IT-konsultbransch. Han har arbetat mycket med marknad och försäljning samt leverans av system och tjänster. Han har även lång erfarenhet som konsultchef. Curt-Åke har bred och gedigen erfarenhet av utveckling och leverans av datoriserade process- och produktionssystem.
Verkstadsindustri
Processindustri
Kraftindustri
Bank
Telekom
Företagsledning, organisationsutveckling, marknadsföring, försäljning, utredningar, projektledning, personalledning
Processnära industritillämpningar
Produktutveckling speciellt inbyggda system
Ledning, affärsutveckling och ekonomi
Processtyrning: PLC-system, minidatorer, PC
Kommunikation: Distribuerade lösningar.
Ledningssystem: Driftcentraler
Systemutveckling: Design, arkitektur, databaser, assembler, fortran
PC: Ekonomi och adminstration
VD på Aros Circle
VI, Teknikföretagen
Kooperativet JAG
Automation Region
2015-02-04
© 2017 Aros Circle. All Rights Reserved. Designed By Frontlight