Referenser

Aros Circles konsulter har utfört uppdrag inom en rad olika områden och projekt. Här följer ett axplock bland dessa.

Inbyggda system och MMI
 • Utveckling av inbyggda system för industrirobotar
 • Utveckling av drivrutiner och kommunikationsprotokoll
 • Teknisk projektledning vid framtagning och validering IP-switchar med tillhörande protokoll
 • Integration och anpassning av realtidsoperativsystem (VxWorks, Integrity) på ny datorhårdvara
 • Framtagning och test av MMI för civila tillämpningar
 • Underhåll och support av robotsystem och industriella operatörsstationer
 • Utveckling av inbyggda system för elkraftkomponenter, elektronikkonstruktion, CAD, komponentdokumentation
 • Utveckling av funktioner för kransystem
 • Anpassning av industiella styrsystem för offshore (SIL 3)
 • Konfigurationshantering CM i stort levernasprojekt (tåg)
 • Ansvar för integration och systemtest i stort leveransprojekt (tåg)
Kärnkraft och energi
 • Projektledning inom El- och kontrollutrustning vid uppgradering av turbinsystem på kärnkraftverk
 • Anpassning av system för att klara CIP-normerna
 • Programledning av brandåtgärdsprojekten på kärnkraftverk
 • Utveckling av applikationer för drift av kärnkraftverk
 • Programmering av ABB MasterPiece utrustning i kärnkraftverk
 • Kärnkraftsimulatorer för utbildning, logikmodellering och processmodell inom elsystem
 • Driftövervakningssystem för kraftdistribution och kärnkraftverk
 • Integrering av SINDAC blockdator i simulatormiljö
 • Simulering av blockdator Front End och PKT funktioner i Unix/ADA miljö
Process- och verkstadsindustri
 • Processnära applikationer inom stålindustrin (MES).
 • Utredningar, systemutveckling Produktionsstyrsystem för processindustri och verkstadsindustri.
 • Idrifttagning av valsverkssystem bla China Steel, KIA Steel, Hadeed
 • Utredningar, systemutveckling och underhåll
 • Utveckling av moderna användargränssnitt i Windows-miljö
 • Uppgradering av ett MES-system i Korea
 • Framtagning av ProView applikationer
Övriga områden
 • Införa effektiva metoder och hjälpmedel för konfigurationshantering föra butiks- och kassasystem
 • Design, verifiering och kontroll av användarheten av webb-tjänster
 • Utveckling av Lotus/Domino applikation
 • Underhåll av data för tåginformation
 • Utveckling av kompletta webblösningar
 • Verifiering och användarsupport vid införande av ny webblösning
© 2017 Aros Cirlce. All Rights Reserved. Designed By Frontlight