Organisation

Organisation

Aros Circle svarar för administration, marknadsföring och försäljning. Aros Circle tar fram offerter, förhandlar villkor, tecknar ramavtal, sköter fakturering och övrig ekonomi samt arbetar med kvalitets- och miljöfrågor i företaget. Aros Circle bevakar också frågor rörande säkerhet, sekretess, etiska regler och liknande.

Aros Circle AB är konsultägt. För närvarande är det 11 konsulter som är delägare och 4 som är heltidsanställda. 
Några av delägarna:

 • Curt-Åke Sundholm, Kåsta Datakonsult, grundare och ordförande
 • Ulf Enarsson, Centum Industriteknik AB,  VD
 • Anders Söderbärg, Sodtech AB
 • Mattias Forsblad, Dexum AB
 • Stefan Wässman, Distanskonsult, vVD, ekonomi o personal
 • Kenneth Nilsson, Frontlight, teknik
 • Sven-Erik Karlsson, Processelektronik AB

Genom samarbetet med Elektronik Mekanik AB och Norrtelje Elektronikpartner AB, som numera ingår i det gemensamägda bolaget Västra Aros Teknikgrupp, har vi tillgång till ytterligare konsulter. Dessutom finns samarbetsavtal med ett antal små och medelstora konsultbolag för att kunna erbjuda kunderna ett bredare tjänsteutbud. Totalt finns ca 100 konsulter i detta nätverk av företag.
Några av dessa samarbetspartner är

 • Koteko AB
 • Rosenqvist Aviation And Quality Engineering
 • Fagrell Consulting AB
 • Fagrell Produktutveckling AB

 

 

Aros Circle AB

Pilgatan 21
721 30 Västerås

Tel: 021 - 448 49 50
Fax: 021 - 448 49 51

www.aroscircle.se

Säljare:
Anders Dahlberg

Ordförande och säljare:
Curt-Åke Sundholm

© 2017 Aros Cirlce. All Rights Reserved. Designed By Frontlight