Uppdrag på ABB HVDC, Ludvika

Programmering av ett mätdatainsamlingssystem i ett leveransprojekt.
Teknik: trådlös kommunikation, C#, .net, OPC.

Uppdrag på ABB Robotics i Västerås

Aros Circle har fått i uppdrag att analysera konstruktionen och testa densamma för att kunna införa lämpliga förändringar (analog/digital teknik). Uppdraget har bemannats med en yngre civilingenjör inom elektronik.

Projektledaruppdrag på Bombardier Transportation, Mannheim

Uppdrag att vara ”Lead Engineer” i två internationella utvecklingsprojekt inom kommunikation, dels ett Gateway-projekt och dels ett IPT-projekt.

Uppdrag på ABB Substation Automation Products, Västerås

Aros Circle har tillsammans med sin partner Motion Control fått ett uppdrag att ta fram två elektronikkort med tillhörande dokumentatation. Arbetet sker under egen arbetsledning.

Sellihca Nordic Utility Pre-Qulification 2008-2009

Aros Circle är registrerad ytterligare 1 år som leverantör i Sellihca Nordic Utility Pre-Qulification System

AC_Full_Ring

© 2017 Aros Circle. All Rights Reserved. Designed By Frontlight