Praktikant till ABB Robotics

Aros Circle tillhandahåller en praktikant inom elektronik. Det är en yngre civilingenjör som skall jobba med bl.a. provning.

Uppdrag på Forsmarks Kraftgrupp

Aros Circle deltar med en konsult i förstudien "Samordning av brandåtgärder".  Konsultens uppdrag är att utarbeta riktlinjer för samordning av ledning, styrning, planering etc i ett investeringsprogram för modernisering av brandskyddet.

Bombardier Transportation, Västerås beställer en systemutvecklare

Aros Circle har fått i uppdrag att anpassa och implementera ett seriekommunikationsprotokoll för en radioenhet. I arbetet ingår även analys och simulering av protokollet.

Uppdrag på ABB Robotics

Aros Circle har fått i uppdrag att leverera tjänster inom elektronikkonstruktion.

Tre bolag i samverkan presenterades på Expo 2009 den 8 maj i ABB Arena Nord

Tillsammans kan vi leverera effektiva lösningar inom produktutveckling av inbyggda system. En kontaktperson mot kund och korta beslutsvägar ger smidiga affärer.

  • Aros Circle leverar tjänster inom mjukvara och hårdvara
  • Motion Control utför på uppdrag produktveckling från kravspecifikation till färdig protyp samt utför tillhörande tjänster
  • Elektronik Mekanik producerar kretskort, apparater och system, testutrustning och kablage samt utför tillhörande tjänster.

AC_Full_Ring

© 2017 Aros Circle. All Rights Reserved. Designed By Frontlight