Uppdrag på ABB Robotics

Uppdraget gäller portering av protokolll till nya P-lådan.
Programmeringen sker i C#. 

Uppdrag på KSU, Studsvik

Aros Circle deltar med en konsult i arbetet på utbildningssimulatorn till Forsmark 3. Främst rör arbetet elkraftförsörjning och -distribution.

Nytt uppdrag i Forsmark

Aros Circle har fått ett uppdrag att vidareutveckla och dokumentera metoder och verktyg baserade på EPC-systemet, som används vid El & I/C konstruktionsarbetet.

Nytt uppdrag på Bombardier Transportation

Aros Circle har bemannat ett uppdrag med en SW Engineer i ett leveransprojekt.
Uppdraget består av teknisk support, systemtest och utbildning.

Uppdrag på Visma Retail

En seniorkunsult har fått uppdrag på Visma Retail, utvecklingsavdelningen i Västerås. Uppdraget gäller CM och systemtest.

AC_Full_Ring

© 2017 Aros Circle. All Rights Reserved. Designed By Frontlight