Nytt uppdrag på SPM Instrument

Aros Circle har fått ett uppdrag inom elektronik konstruktion på SPM i Strängnäs. Det gäller CAD-ning av ett antal kort.
Cadstar används.

ABB SA Products förnyar avtalet

Det nya avtalet för 2013 med ABB SA Products är klart. Aros Circle och samarbetspartnern Motion Control  i Arosteknikgrupp får fortsatt förtroende att leverera tjänster inom främst elektronikkonstruktion och teknisk projektledning samt produktutveckling.

Samarbetsavtal har tecknats med Processelektronik AB

Processelektronik AB och Aros Circle AB (inkluderande Aros Teknikgrupp) har tecknat avtal om långsiktigt samarbete gällande utbyte av konsulttjänster och teknisk kompetens inom elektronikkosntruktion, test och automation.

Nytt uppdrag på ABB AB, Cranes Systems

Aros Circle har fått ett uppdrag att testa kommunikationslänkar, bl.a. Profibus.

Aros Circle flyttar till Pilgatan 21

Från och med 1:a juni 2012 är företagets besöksadress Pilgatan 21 (NEA-huset) med parkering inne på gården. Den ny postadressen är Pilgatan 21, 721 30 Västerås. Nytt telefonnummer till växel är 021-448 49 50 och nytt faxnummer är 021-448 49 51.

AC_Full_Ring

© 2017 Aros Circle. All Rights Reserved. Designed By Frontlight