Ramavtal med Verva

Aros Circle har som underkonsult till KeyMan fått förtroendet att bli ramavtalsleverantör till Verva, gällande systemutveckling, systemintegration och förvaltning av befintliga system.

Uppdrag på ABB Substation Automation Products

Aros Circle har fått fortsatt förtroende på ABB SA Products att leverera tjänster inom området elektronikkonstruktion. Två konsulter skall jobba som konstruktörer inom inbyggda system.

Uppdrag på ALSTOM Power Sweden AB

Aros Circle har fått en beställning att leverera tjänsten biträdande/ställföreträdande projektledare för Projekt PULS Oskarshamn 3.

Nytt uppdrag på ABB Crane Systems

Aros Circle har fått ett uppdrag att implementera en ny version av ABB Crane Systems level 2 system, CMS. Utvecklingsmiljö är Delphi.

Uppdrag på ABB Crane Systems

Aros Circle har fått ett uppdrag på en förstudie för systemutveckling.

AC_Full_Ring

© 2017 Aros Circle. All Rights Reserved. Designed By Frontlight