Kurs Policy och Q/A arbete

Torsdagen den 12 mars deltog Aros Circles anställda och delägare i en halvdagskonferens på Koppar. Vi gick igenom företagets alla policys: från etiska regler till den nya policyn i Hälsa och säkerhet.
Därefter presenterade Björn Rosenqvist hur kvalitetsarbetet går till gällande system och programvara. Vi fick lära oss vikten av att följa gällande kvalitetsstandards under hela projektet. Intressanta exempel togs upp och diskuterades. Och vi fick en god känsla av vad som krävs för ett myndighetsgodkännande.

AC_Full_Ring

© 2017 Aros Circle. All Rights Reserved. Designed By Frontlight