Konsulter

/mattias_forsblad_tmb.jpg
Mattias
Forsblad
Mattias Forsblad är civilingenjör inom data och elektronik. Han är specialist inom inbyggda system och operativsystemet VxWorks.
Mattias har lång erfarenhet av systemutvecklingens alla steg. Mattias har mestadels arbetat i större projektorganisationer med utveckling av programvara. I sina uppdrag har han haft olika arbetsuppgifter och ansvarsområden såsom analys, design, programmering, systemtest och troubleshooting. Mattias har i och med detta stor vana att jobba självständigt och mot givna mål. Han har i huvudsak jobbat med Industriell-IT, t.ex. processövervakningssystem, användargränssnitt, kommunikation och kommunikationsprotokoll och framför allt med realtidssystem för industrirobotar.
Industriautomation (industrirobotar) Transport (tåg)
Inbyggda system, inbyggda OS, kommunikation, kommunikationsprotokoll, systemfunktioner, användargränssnitt, drivrutiner.
Utredning, design, programmering, test, verifiering, drifttagning, dokumentation, utbildning.
Hårdvarunära programmering, inbyggda system och elektronik
Robotsystem. Tågstyrningssystem, SIL, Integrity
Utveckla BSP för OS, Drivrutiner, Ethercat, Kommunikation, Realtidsprogrammering, TCP/IP, SLIP/PPP, Fältbussar, DeviceNet, Inbyggda system
Operativsystem
Windows 7, Fedora, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 95/98, Windows 3.11, MS-DOS, Unix, VxWorks, Integrity, Linux.

Databas
MySQL, PostgreSQL, SQLite

Programspråk/Metod/ Miljö
C#, .NET, C/C++, Object Pascal, Delphi, Basic, Visual Basic, Ada-83 samt Ada-95, ML, Prolog, Python, Perl, Assembler (Freescale (PowerPC), X86, 6810 samt 8031), Fortran, SQL.
Mircosoft Visual Studio, Windriver Eclipse, Green Hills Software Multi med Integrity, Windriver Workbench, Windriver Tornado, Visual C#, Visual C++, Visual Basic, Borland Delphi (1.0 - 7.0), GNU C/C++, GNU Ada, Borland C++, Unix XToolKit, Motif och OpenWindows. Objectory.
Bombardier Transportation
ABB Robotics
ABB Crane Systems
Ericsson Microwave
ABB Service
0000-00-00
© 2017 Aros Circle. All Rights Reserved. Designed By Frontlight