Konsulter

/bo_strahle_tmb.jpg
Bo
Stråhle
Bo Stråhle är civilingenjör och teknikkonsult med 20-årig branscherfarenhet från industri och konsultföretag. Huvudsaklig inriktning Microsoft systemutveckling och projektledning.
Bo Stråhle har erfarenhet av de flesta rollerna för en IT-konsult nämligen projektledare, teamledare, system-utvecklare, utredare, applikationsarkitekt, programmerare, systemförvaltare, utbildare och testare med inriktning mot Microsoft, WAN, LAN, Teknik och Service management
Plattformar - Microsoft .Net, Windows XP, Windows 2000, Windows DNA, Windows NT, Windows 98, PC/DOS/Windows/LAN Manager, VAX/VMS, VAX/XNS, PDP-11/RSX, HP/RTE
Verktyg och programspråk - Visual Studio, C#, C++, Visual Basic, COM, ATL, ASP, Office VBA, Delphi, FORTRAN, Pascal, Assembler, Basic, MS Project, UML, Visio
Databaser - SQL-server, Oracle, Informix, Access, SQL-base, dBase, Paradox, Datatrive
Microsoft Certified Professional (MCP)
Windows NT4 WS Microsoft Certified Professional (MCP)
Windows NT4 Server Microsoft Certified Professional (MCP)
Windows NT4 Server in the Enterprise
ITIL Fundamentals
ITIL Service Support
ABB Machines
Outokumpu Stainless
Landstinget i Västmanland
BancTec/Rikspolisstyrelsen
ABB Automation Systems
Adtranz
FFV Aerotech
2013-02-04
© 2017 Aros Cirlce. All Rights Reserved. Designed By Frontlight